Drept comercial

Drept comercial

Vasta experienta a societății  in domeniul dreptului societar a fost castigata atat zi de zi, cat si in cadrul unor proiecte specifice relevante de mare amploare, in diverse domenii de activitate, prin oferirea constanta de servicii de asistenta juridica unor corporatii interne de top si organismelor din structura acestora.

 Ca parte a asistentei juridice zilnice, cabinetul de avocatura asigura servicii de asistenta juridica generala in legatura cu aspecte de guvernanta societara, inclusiv asistenta juridica pe durata procesului de incorporare, redactare a documentelor societare, precum acte constitutive, acte aditionale la acestea si hotarari ale organismelor de conducere relevante, asistarea actionarilor si managerilor societatii pe parcursul adunarilor societare relevante, elaborarea politicilor interne ale societatii si implementarea strategiilor corporatiste.