Analiză ICCJ pe complicitate

analiza-pe-complicitate.jpg

Analiză ICCJ pe complicitate

Conform dispoziţiilor art. 48 alin. (1) din C. pen., „complice este persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.

Ceea ce caracterizează, prin urmare, activitatea complicelui în raport cu celelalte forme de participaţie penală este *caracterul ei de contribuţie indirectă, de ajutorare sau înlesnire, în orice mod, la săvârşirea actelor de executare propriu – zisă.*

Pornind de la definiţia complicităţii dată prin dispoziţiile legale sus citate, Înalta Curte constată că, pentru reţinerea acestei forme de participaţie penală, ca formă atipică a infracţiunii, este necesar a fi întrunite, în mod cumulativ, următoarele cerinţe esenţiale:

Sub raportul elementului formal al infracţiunii, complicitatea presupune o contribuţie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.

Complicitatea, ca şi celelalte forme de participaţie, impune condiţia săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală, întrucât numai prin comiterea acesteia devine o activitate relevantă penal.

Sub raportul elementului material al infracţiunii, complicitatea trebuie să se constituie într-o contribuţie de ajutorare sau înlesnire în orice mod la activitatea celui ce săvârşeşte nemijlocit infracţiunea.

*Reprezentând o formă de participare secundară la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, complicitatea nu poate să consiste nici în acte de executare propriu-zisă, ce presupune săvârşirea nemijlocită a faptei, şi nici de determinare psihică a altei persoane la săvârşirea ei, ci doar în acte cu caracter contributiv secundar, accesoriu şi subordonat actelor de executare.*

Sub raportul elementului moral al infracţiunii, complicitatea trebuie să aibă, întotdeauna, caracterul unei activităţi intenţionate.

Condiţia săvârşirii actelor de complicitate numai cu forma de vinovăţie a intenţiei – directe sau indirecte – este expres prevăzută de lege, prin dispoziţia înscrisă în art. 48 din C. pen. şi constă în reprezentarea de către complice a acţiunii pe care o comite autorul şi a urmărilor ei, precum şi a împrejurării că actul de complicitate contribuie la săvârşirea faptei, unită cu voinţa de a coopera la realizarea acesteia.

Ca şi în ipoteza instigării, şi în cazul complicităţii, răspunderea complicelui va fi strict determinată, atât sub raport obiectiv, cât şi subiectiv, de răspunderea autorului, în funcţie de gradul de contribuţie la săvârşirea faptei şi limitele intenţiei.”

(ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 168/A/2018, www.scj.ro)